• Home
  • Archief
  • Paasboodschap minister voor eredienst: alleen samen komen we hier doorheen.

Paasboodschap minister voor eredienst: alleen samen komen we hier doorheen.

Op 9 april was er weer een wekelijk bijpraat moment van enkele vertegenwoordigers van de kerkelijke wereld met de minister voor de eredienst (John Bakker (RKK), Jurjen de Groot (PKN), Roel Kuiper (CKv/NGK), Peter Schalk (Reformatorische Kerken), Jan Wolsheimer (Evangelische Kerken) en Daniëlle Woestenberg (CIO). Hierbij is onder andere gesproken over de waardevolle maatschappelijke bijdragen en geestelijke zorg, ook door pastores, predikanten en andere kerkelijke bedienaars. Vanuit de kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties wordt veel bijstand geboden mensen die naasten missen, aan zieke corona-patiënten, bewoners van zorginstellingen, zorgmedewerkers, stervenden/stervensbegeleiding en aan familie van bovenstaanden.

Juist in deze Goede Week missen we elkaar en voelen we afstand. Nabijheid zoeken we deze bijzondere periode allemaal op verschillende manieren: per post, voor het raam en via deze weg ook digitaal. In deze videoboodschap ook een bemoedigende boodschap van de minister voor de eredienst aan u allen.

 

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51