Skip to main content

15 maart: Corona en de Kerk

Better safe then sorry…

De kerken in Nederland nemen hun verantwoordelijkheid: de meeste bijeenkomsten zijn afgelast of de kerken zoeken nieuwe vormen van kerk-zijn. Vanuit de wereld van de kerken is er veel bewustzijn en zorg. We komen in een nieuwe fase: naast prudentie en afgelastingen reist ook de vraag naar het gepast omzien naar elkaar.

De leden van het CIO hebben op hun eigen websites informatie geplaatst, nieuwsbrieven uitgedaan en andere koepels hebben ook informatie gedeeld. 

Via onderstaande links en bijlagen kunt u de informatie van de kerken vinden. 

Bijzondere aandacht verdiend de oproep van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie. Niet een lid van het CIO, maar ook actief in de kerkelijke wereld. We helpen elkaar…

1. Het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan

 

2. De Protestantse Kerk in Nederland

3. De Remonstrantse Broederschap

4. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit

5. De Christelijke Gereformeerde Kerken

6. De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

7. De Nederlands Gereformeerde Kerken

8. De Gereformeerde Gemeenten

9. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

10.Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

11.Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom

12.Het Leger des Heils

13.De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

14.De Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland

15.De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

16.De Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)

17.Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

18.De Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)

19. De Molukse Evangelische Kerk/Geredja Indjili Maluku

20.Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe bisschoppenconferentie van de Benelux

Coronavirus verzorginsmaatregels NL.pdf.pdf van de Orthodoxe kerk in Nederland

21.Koptisch-Orthodoxe Kerk

22.Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten

23.Hersteld Hervormde Kerk

24.Rafaël Nederland

25. Voortgezette Gereformeerde Kerken

26. Anglicaanse Kerk in Nederland

27.Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland

28. Gereformeerde Gemeenten in Nederland

29. Kerk van de Nazarener in Nederland

30. Het Apostolisch genootschap in Nederland

Bericht van het RMU

handreiking rmu aan kerkenraden inzake coronavirus