Skip to main content

Communiqué Religieuze organisaties: beperk erediensten tot een uiterst minimum

Communiqué koepelorganisaties

De coronamaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor religieuze vieringen. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat voor religieuze vieringen een uitzondering geldt op het samenkomst verbod. Met een maximum van dertig gelovigen mogen die nog plaatsvinden, mits ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Dit heeft tot veel vragen geleid. 

Samen met de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Hindoeraad hebben wij, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, met minister Grapperhaus gesproken over de invulling en praktische vertaling  van de, begin deze week afgekondigde aangescherpte maatregelen. Vanuit zorg voor de medemens, volksgezondheid en ook bijdrage aan geestelijk welzijn staat prudentie en matiging daarbij voorop.

In het bijgevoegd gemeenschappelijk communiqué is de praktische invulling opgenomen. Minister Grapperhaus heeft waardering uitgesproken voor de wijze waarop de koepelorganisaties voortvarend en verenigd hun verantwoordelijkheid tonen.

Burgers vinden bij emotionele gebeurtenissen vaak steun bij religie en spiritualiteit. Religieuze organisaties kunnen op een natuurlijke manier een rol spelen in het tegemoet komen aan de behoefte aan gemeenschap, herdenken, steun en troost. Hiermee geven de koepelorganisaties op welke wijze de kerkgenootschappen dat ook in deze situatie kunnen doen.