CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Archief voor maart, 2020

Communiqué Religieuze organisaties: beperk erediensten tot een uiterst minimum

Communiqué koepelorganisaties

De coronamaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor religieuze vieringen. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat voor religieuze vieringen een uitzondering geldt op het samenkomst verbod. Met een maximum van dertig gelovigen mogen die nog plaatsvinden, mits ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Dit heeft tot veel vragen geleid. 

Samen met de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Hindoeraad hebben wij, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, met minister Grapperhaus gesproken over de invulling en praktische vertaling  van de, begin deze week afgekondigde aangescherpte maatregelen. Vanuit zorg voor de medemens, volksgezondheid en ook bijdrage aan geestelijk welzijn staat prudentie en matiging daarbij voorop.

In het bijgevoegd gemeenschappelijk communiqué is de praktische invulling opgenomen. Minister Grapperhaus heeft waardering uitgesproken voor de wijze waarop de koepelorganisaties voortvarend en verenigd hun verantwoordelijkheid tonen.

Burgers vinden bij emotionele gebeurtenissen vaak steun bij religie en spiritualiteit. Religieuze organisaties kunnen op een natuurlijke manier een rol spelen in het tegemoet komen aan de behoefte aan gemeenschap, herdenken, steun en troost. Hiermee geven de koepelorganisaties op welke wijze de kerkgenootschappen dat ook in deze situatie kunnen doen.

Lees verder

15 maart: Corona en de Kerk

Better safe then sorry…

De kerken in Nederland nemen hun verantwoordelijkheid: de meeste bijeenkomsten zijn afgelast of de kerken zoeken nieuwe vormen van kerk-zijn. Vanuit de wereld van de kerken is er veel bewustzijn en zorg. We komen in een nieuwe fase: naast prudentie en afgelastingen reist ook de vraag naar het gepast omzien naar elkaar.

De leden van het CIO hebben op hun eigen websites informatie geplaatst, nieuwsbrieven uitgedaan en andere koepels hebben ook informatie gedeeld. 

Via onderstaande links en bijlagen kunt u de informatie van de kerken vinden. 

Bijzondere aandacht verdiend de oproep van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie. Niet een lid van het CIO, maar ook actief in de kerkelijke wereld. We helpen elkaar…

1. Het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan

 

2. De Protestantse Kerk in Nederland

3. De Remonstrantse Broederschap

4. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit

5. De Christelijke Gereformeerde Kerken

6. De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

7. De Nederlands Gereformeerde Kerken

8. De Gereformeerde Gemeenten

9. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

10.Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

11.Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom

12.Het Leger des Heils

13.De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

14.De Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland

15.De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

16.De Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)

17.Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

18.De Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)

19. De Molukse Evangelische Kerk/Geredja Indjili Maluku

20.Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe bisschoppenconferentie van de Benelux

Coronavirus verzorginsmaatregels NL.pdf.pdf van de Orthodoxe kerk in Nederland

21.Koptisch-Orthodoxe Kerk

22.Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten

23.Hersteld Hervormde Kerk

24.Rafaël Nederland

25. Voortgezette Gereformeerde Kerken

26. Anglicaanse Kerk in Nederland

27.Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland

28. Gereformeerde Gemeenten in Nederland

29. Kerk van de Nazarener in Nederland

30. Het Apostolisch genootschap in Nederland

Bericht van het RMU

handreiking rmu aan kerkenraden inzake coronavirus

Lees verder

12 maart: Corona en kerk

De minister-president en het RIVM hebben in een persconferentie zojuist extra maatregelen afgekondigd.

 • Laat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet doorgaan;
 • Bij lichte luchtwegklachten (niezen, hoesten en keelpijn) zoveel mogelijk sociale contacten mijden. 

Deze maatregelen gelden ook voor kerken. Het CIO adviseert om na te denken over alternatieven: meerdere diensten, audio-mogelijkheden, nog bewuster omgaan met afstand en contact tijdens de vieringen en bezoeken. 

Omdat iedere traditie binnen het CIO eigen vormen van vieren en bijeenkomen kent, geven wij geen precieze instructie. Wij verwijzen naar onze richtlijn als het gaat om aandachtspunten bij de afwegingen die er bij iedere bijeenkomst te maken zijn. 

Een overzicht van alle richtlijnen die er kerk specifiek te vinden zijn vindt u op de website van de Raad van Kerken

Corona en de kerken

 

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag